NajNákup.sk - porovnanie cien tovarov. Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete
Využite dopravu ZDARMA do konca decembra 2017 pre objednávky od 15,- Eur a platbu vopred.

Poučenie a formulár na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

 
Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto
zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou na adresu Bibiána Kálnová, 900 54 Jablonové
640 alebo e-mailom na info@saporia.sk. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od
zmluvy, ktorý je súčasťou tohoto poučenia.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzatvorením
zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,
ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,
keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude
uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s
iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu
adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane
skôr.

 
Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na
odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-
dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

formulár TU

 
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.